Affichage de contenus web

Dades Obertes en la Generalitat Valenciana

La publicació i posada a la disposició de dades públiques empodera a la ciutadania, ja que li permet reutilitzar aquests recursos públics en el seu benefici o en el de la societat, al mateix temps que li facilita les evidències necessàries per a la rendició de comptes de l'activitat de les administracions públiques proveïdores de les dades. D'altra banda, permet a les administracions prendre decisions fonamentades en les dades, que produeixen o adquireixen en el desenvolupament de les seues competències, alineades amb els objectius d'aquestes organitzacions, el bé comú i la millora de la vida de la ciutadania.

En aquesta pàgina s'inclouen els documents que planifiquen la política de dades obertes de la Generalitat Valenciana.

Guia de publicació de dades obertes (format PDF)

PROGRAMA DE PUBLICACIÓ DE DADES

Programa de publicació de dades del 2024 

Relació de conjunts de dades publicades en 2023

Relació de conjunts de dades publicades en 2022

ESTRATÈGIA DE DADES OBERTES

Estratègia de dades obertes de la Generalitat (juny 2022).

Informe d'Avaluació de l'Estratègia de Dades Obertes

ADHESIÓ A LA CARTA INTERNACIONAL DE DADES OBERTES I IMPULS DE L'ESTRATÈGIA DE DADES OBERTES DE LA GENERALITAT

Acord del Consell pel qual s'adhereix a la Carta Internacional de Dades Obertes i impulsa l'estratègia de dades obertes de la Generalitat, de 18.03.2021 (descarregar PDF) (descarregar DOC) (nota de premsa).

LES DADES OBERTES EN EL PLA BIENNAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA GENERALITAT

El Pla biennal de transparència de la Generalitat 2019-2021 s'estructura en sis línies estratègiques i 15 mesures que es desenvolupen a través de 89 accions.

La 5ª línia estratègica del pla denominada Generar valor i coneixement a través del foment de l'ús de les dades obertes assenyala que les dades obertes de l'Administració posseeixen inherentment un important valor que ha de ser posat a la disposició de la ciutadania per al seu ús i explotació com a via de generació de coneixement i aprofitament, per la qual cosa es promourà el seu ús i establiran camins per a mantindre una relació proactiva entre la ciutadania i la Generalitat en aquest àmbit. Aquesta línia es desenvolupa a través de dues mesures:

5.1. Estratègia de reutilització de la informació pública de la Comunitat Valenciana que es desplega en 6 accions:

  • 5.1.60 Estratègia autonòmica de dades obertes.
  • 5.1.61 Elaboració d'una Guia de dades obertes.
  • 5.1.62 Millora qualitativa del Portal de Dades Obertes.
  • 5.1.63 Difusió i promoció de l'ús de dades obertes.
  • 5.1.64 Geoposicionament de dades publicables.
  • 5.1.65 Identificació mínima i unívoca de les dades publicables.

 

5.2. Ampliació dels conjunts de dades oferits en el Portal de Dades Obertes i afavoriment de la interoperabilitat i dels formats reutilitzables. Inclou 3 accions:

  • 5.2.66 Identificació de les dades publicades en GVA Oberta que poden incorporar-se al Portal de Dades Obertes.
  • 5.2.67 Ampliació dels continguts del portal de Dades Obertes de la Generalitat.
  • 5.2.68 Incorporació de les estadístiques elaborades per l'òrgan central d'estadística de la Generalitat als portals GVA Oberta i Dades Obertes.

Consulte en aquesta pàgina l'eina de rendició de comptes del Pla que informa sobre el grau d'execució actual.

LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL IV PLA DE GOVERN OBERT D'ESPANYA 2020-2024

El compromís que ha adquirit la Comunitat Valenciana en el IV Pla de Govern Obert d'Espanya 2020-2024 és l'elaboració de l'Estratègia valenciana d'obertura i reutilització de dades. Consulte el pla en aquesta pàgina.

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: abril 2021
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data actualització: maig 2024