Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana

El Portal de Dades Obertes és l'espai digital en què la Generalitat publica en formats oberts les dades que produeix com a resultat de les activitats que realitza en l'exercici de les seues competències. L'objectiu d'aquest portal és facilitar a la ciutadania l'accés lliure i gratuït a les dades públiques perquè les puga utilitzar i reutilitzar per a aprofitar el seu potencial econòmic i social. Al mateix temps, la publicació d'aquestes dades contribueix a millorar i reforçar la transparència i la rendició de comptes de la Generalitat.

Al catàleg de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana hi ha un total de 1427 conjunts de dades

The selected web content no longer exists.

Visualització de contingut web

Destacats