Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana

El Portal de Dades Obertes és l'espai digital en què la Generalitat publica en formats oberts les dades que produeix com a resultat de les activitats que realitza en l'exercici de les seues competències. L'objectiu d'aquest portal és facilitar a la ciutadania l'accés lliure i gratuït a les dades públiques perquè les puga utilitzar i reutilitzar per a aprofitar el seu potencial econòmic i social. Al mateix temps, la publicació d'aquestes dades contribueix a millorar i reforçar la transparència i la rendició de comptes de la Generalitat.

Al catàleg de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana hi ha un total de 1464 conjunts de dades

Visualització de contingut web

Destacats