Visualització de contingut web

Dades obertes d'Espanya

Consulte el catàleg federat de dades obertes d'Espanya, on es publiquen els conjunts de dades del portal de Dades Obertes de la Generalitat.

IV Pla de Govern Obert

El IV Pla de Govern Obert d'Espanya 2020-2024, aprovat en la reunió de 29.10.2020, recull 10 compromisos que assumeixen les administracions públiques per a reforçar la transparència i la rendició de comptes, millorar la participació, establir sistemes d'integritat pública, i formar i sensibilitzar a la ciutadania i al personal empleat públic en matèria de govern obert, amb l'objectiu de contribuir a una societat més justa, pacífica i inclusiva.

Estratègia valenciana d'obertura i reutilització de dades, compromís de la Comunitat Valenciana en el IV Pla de Govern Obert (p. 163-167 del document en format PDF).

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: desembre 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Fonament: acció 6.2.85 del I Pla biennal de transparència 2019-2021