Visualització de contingut web

Com federar dades en el portal

Vols federar les teues dades en el portal de dades obertes de la Generalitat Valenciana?

Qualsevol entitat pública de la Comunitat Valenciana que tinga un portal de dades obertes pot sol·licitar la federació del seu catàleg de dades al Portal de Dades Obertes de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, amb la federació de dades s'incorporaran i actualitzaran els conjunts de dades del catàleg de manera automàtica i periòdica en el portal de dades obertes de la Generalitat. Així mateix, també es federaran automàticament les seues dades en el portal datos.gob.es

Si la teua entitat està interessada a federar les seues dades en el portal de dades obertes, posa't en contacte amb nosaltres a través del correu: dadesobertes@gva.es

Atés que la federació suposa combinar diferents catàlegs, és important que es basen en el mateix model. Per això, es resumeixen a continuació els requisits que hauran de complir els orígens de dades que vulguen federar les seues dades en el portal de Dades Obertes.

 

REQUISITS PER A LA FEDERACIÓ DE CATÀLEGS DE DADES

 

Formats suportats

Per a la federació de dades en Dades Obertes és necessari publicar en internet una font en algun dels formats compatibles:

  • Servei CSW: servei de catàleg de dades espacials en la web segons l'estàndard del OGC.
  • DCAT en format RDF o JSON
  • CKAN: API REST disponible en plataformes CKAN amb versions que suporten la action API.

Aquesta font haurà de contindre la totalitat dels datasets que vulguen federar-se en el portal de Dades Obertes.

 

Dades necessàries

Per a configurar una font de dades en el portal de Dades Obertes serà necessari que es proporcione la següent informació:

  • URL: URL del catàleg a federar. Aquesta URL ha de ser accessible des d'internet i pública, és a dir, que no requerisca autenticació. Haurà de trobar-se en algun dels formats indicats anteriorment.
  • Títol: títol del catàleg.
  • Descripció: descripció del catàleg.
  • Publicador: nom de l'organització a la qual pertany la font de dades. S'assignaran tots els catàlegs de la mateixa font a una mateixa organització.
  • Freqüència d'actualització: determina el temps d'actualització de l'origen en el catàleg de Dades Obertes.
  • Tema: Els identificadors dels temes assignats als datasets en els catàlegs d'origen hauran de coincidir amb els establits en l'Annex IV de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la informació, i que corresponen amb els temes disponibles en el portal de dades obertes. En cas que en la font de dades no estiguen disponibles aquests temes, s'assignarà un mateix tema per defecte a tots els datasets de la font.
  • ¿Les dades estan federades en algun altre portal de dades obertes (datos.gob.es, data.europa.eu…)?

 

Més informació