Novetats i Notícies

« Ves enrere

Estratègia de Dades Obertes de la Generalitat

Estratègia de Dades Obertes de la Generalitat

El Consell ha aprovat l'Estratègia de Dades Obertes de la Generalitat, una iniciativa que pretén dotar a l'Administració valenciana d'un model de dades obertes que comprometa l'acció de govern per a oferir una informació pública reutilitzable, per disseny i per defecte, que es dirigisca als diferents col·lectius reutilitzadors per a potenciar la col·laboració i aconseguir el màxim valor social i econòmic de les dades obertes.

L'estratègia de dades obertes és el marc per a un sistema públic de gestió de dades per a reutilitzar-los i donar-los valor, a més d'impulsar l'entorn digital i obtindre el màxim rendiment del gran volum d'informació generat per l'Administració.

En aquest sentit, s'orienta l'ús i reutilització de les dades a la participació ciutadana i la innovació, enfortir l'ecosistema reutilitzador valencià, generar aliances i fomentar la cultura de les dades obertes en la societat.

L'Estratègia de Dades Obertes és un dels compromisos del Govern valencià en l'IV Pla de Govern Obert d'Espanya i cerca implantar en l'administració autonòmica la Carta Internacional de Dades Obertes, a la qual està adherida la Generalitat.

Aquesta iniciativa preveu huit metes estratègiques:

1. Involucrar als departaments en una política comuna d'obertura de dades
2. Consolidar i coordinar les estructures organitzatives necessàries.
3. Planificar la publicació de dades de totes les àrees de govern.
4. Automatitzar i fer reutilitzable la transparència activa.
5. Oferir formats i serveis adaptats a diferents tipus de reutilitzadors.
6. Generar demanda i capacitat de reutilització de dades amb finalitats econòmics.
7. Generar demanda i ús de dades a l'interior de la Generalitat.
8. Avaluar l'aportació de valor de la iniciativa de dades obertes.

Per a això, es planteja un full de ruta en el marc institucional, organitzatiu, de publicació i reutilització per a aconseguir una sèrie d'objectius:

1. Involucrar activament a tots els departaments del Consell a nivell polític i tècnic
2. Coordinació amb altres agents del sector públic
3. Sensibilitzar i gestionar el canvi que impliquen les dades obertes
4. Reforçar l'equip de dades obertes en l'òrgan de transparència
5. Completar l'arquitectura tecnològica
6. Millorar la presentació dels conjunts de dades
7. Programar la publicació i actualització de conjunts de dades
8. Publicar un patrimoni important de dades de totes les àrees
9. Millorar la capa de lliurament de dades
10. Fomentar la demanda de dades en cada segment de reutilització
11. Augmentar capacitats de la societat per a la reutilització

Finalment, l'Estratègia incorpora també una sèrie d'indicadors per a avaluar la seua implantació i dur a terme el seguiment.

L'Estratègia de Dades Obertes de la Generalitat ha sigut sotmesa a un procés de participació en el portal 'GVA Participa' i també a la consideració de la Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència.

La implementació abasta des de la seua aprovació fins a 2024. Des de 2015 la Conselleria de Transparència ha liderat el procés i en 2016 va llançar la iniciativa de dades obertes, reformulada en 2020 amb el nou portal de dades obertes 'Dades Obertes'.