Novetats i Notícies

Publicació de l'informe "Open Data Maturity Report 2021"

Publicació de l'informe "Open Data Maturity Report 2021"

Espanya se situa en la tercera posició del rànquing global amb una puntuació del 95% i la Comunitat Valenciana destaca per la col·laboració del Govern valencià amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la transparència i les dades obertes.

El Portal de Dades Europeu ha publicat "Open Data Maturity Report 2021" que avalua el nivell de maduresa de les Dades Obertes en els Estats membre de la Unió Europea. L'informe, que es publica de forma anual des del 2015, ofereix un referent comparatiu per a analitzar el desenvolupament aconseguit, comprendre el progrés de cada país i trobar àrees de millora en el camp de les dades obertes a Europa. El grau de maduresa s'avalua en quatre àmbits: polítiques, portal, impacte i qualitat. 

En l'edició de 2021, Espanya se situa en la tercera posició del rànquing global amb una puntuació del 95%, 14 punts per damunt de la mitjana europea (81%). Dins l'àmbit polític, en l'apartat Iniciatives i col·laboració entre govern i societat civil, l'estudi destaca la col·laboració del Govern valencià amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per promoure activitats de formació i recerca sobre transparència i dades obertes:

In Spain, the Valencian Government has entered into agreements with all public universities in the Valencian Community (Universitat Jaume I, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat de Alicante and Universidad Miguel Hernández) to collaborate in training and research activities on transparency and open data. It will have a budget of €70,000 earmarked for awarenessraising, information, and research training activities. [pàg. 30]

A Espanya, la Generalitat ha subscrit convenis amb totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (Universitat Jaume I, Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant i Universitat Miguel Hernández) per col·laborar en activitats de formació i recerca en matèria de transparència i dades obertes. Comptarà amb un pressupost de 70.000 euros destinats a activitats de sensibilització, informació i formació en recerca.

Consulta l'informe complet Open Data Maturity (PDF en anglès).