Visualització de contingut web

Què es fa amb les dades obertes?

En aquesta pàgina es publiquen exemples d'aplicacions mòbils o visualitzacions realitzades a partir de dades públiques de la Generalitat. Contacte amb el Portal de Dades Obertes per a informar-nos sobre nous productes (APP, mapes i altres tipus de visualitzacions) que utilitzen les dades publicades al Portal.

dimarts, 20 setembre 2022
20 setembre 2022
20/09/2022

Aquests son els projectes premiats en el Datathon 2022: Reptes en un món canviant.

dimarts, 20 setembre 2022
20 setembre 2022
20/09/2022

Aquests son els projectes premiats en el Datathon 2022: Reptes en un món canviant.

Aquests son els projectes premiats en el Datathon 2022: Reptes en un món canviant.

dimarts, 20 setembre 2022
20 setembre 2022
20/09/2022
dilluns, 12 setembre 2022
12 setembre 2022
12/09/2022

El sector de l'edificació i el seu potencial estalvi d'energia són crucials en la nostra comunitat per a aconseguir els objectius energètics i mediambientals de la UE. Actualment la certificació...

dilluns, 12 setembre 2022
12 setembre 2022
12/09/2022

El sector de l'edificació i el seu potencial estalvi d'energia són crucials en la nostra comunitat per a aconseguir els objectius energètics i mediambientals de la UE. Actualment la certificació...

El sector de l'edificació i el seu potencial estalvi d'energia són crucials en la nostra comunitat per a aconseguir els objectius energètics i mediambientals de la UE. Actualment la certificació...

dilluns, 12 setembre 2022
12 setembre 2022
12/09/2022
dilluns, 21 febrer 2022
21 febrer 2022
21/02/2022

A través de l'Enquesta Dades Obertes que s'ha realitzat en el marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i...

dilluns, 21 febrer 2022
21 febrer 2022
21/02/2022

A través de l'Enquesta Dades Obertes que s'ha realitzat en el marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i...

A través de l'Enquesta Dades Obertes que s'ha realitzat en el marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i...

dilluns, 21 febrer 2022
21 febrer 2022
21/02/2022
dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Amb el geocodificador de l'Institut Cartogràfic Valencià pot obtindre les coordenades UTM (EPSG:25830) de les adreces postals o punts quilomètrics de la Comunitat Valenciana. A més, amb el càlcul...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Amb el geocodificador de l'Institut Cartogràfic Valencià pot obtindre les coordenades UTM (EPSG:25830) de les adreces postals o punts quilomètrics de la Comunitat Valenciana. A més, amb el càlcul...

Amb el geocodificador de l'Institut Cartogràfic Valencià pot obtindre les coordenades UTM (EPSG:25830) de les adreces postals o punts quilomètrics de la Comunitat Valenciana. A més, amb el càlcul...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020
dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

L'Institut Cartogràfic Valencià té atribuïdes les funcions de coordinació de la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials (IDEV). Consulta el catàleg de dades geogràfiques i serveis i el visor...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

L'Institut Cartogràfic Valencià té atribuïdes les funcions de coordinació de la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials (IDEV). Consulta el catàleg de dades geogràfiques i serveis i el visor...

L'Institut Cartogràfic Valencià té atribuïdes les funcions de coordinació de la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials (IDEV). Consulta el catàleg de dades geogràfiques i serveis i el visor...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020
dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Baixa't l'APP GVAire per a dispositius Android i per a iPhone o iPad i consulta, en el mapa o per municipis de la Comunitat Valenciana, la concentració de contaminants atmosfèrics més importants en...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Baixa't l'APP GVAire per a dispositius Android i per a iPhone o iPad i consulta, en el mapa o per municipis de la Comunitat Valenciana, la concentració de contaminants atmosfèrics més importants en...

Baixa't l'APP GVAire per a dispositius Android i per a iPhone o iPad i consulta, en el mapa o per municipis de la Comunitat Valenciana, la concentració de contaminants atmosfèrics més importants en...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020
dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Consulte el mapa estadístic sobre l'atur de la Comunitat Valenciana per municipi, sexe, edat, duració de l'atur, sector d'activitat o nivell d'estudis respecte al mes o any anterior.

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Consulte el mapa estadístic sobre l'atur de la Comunitat Valenciana per municipi, sexe, edat, duració de l'atur, sector d'activitat o nivell d'estudis respecte al mes o any anterior.

Consulte el mapa estadístic sobre l'atur de la Comunitat Valenciana per municipi, sexe, edat, duració de l'atur, sector d'activitat o nivell d'estudis respecte al mes o any anterior.

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020
dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Consulte el mapa dels centres i serveis socials de la Comunitat Valenciana dirigits al conjunt de la població, col•lectius socialment desfavorits, infància, immigrants, emigrants, refugiats i...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Consulte el mapa dels centres i serveis socials de la Comunitat Valenciana dirigits al conjunt de la població, col•lectius socialment desfavorits, infància, immigrants, emigrants, refugiats i...

Consulte el mapa dels centres i serveis socials de la Comunitat Valenciana dirigits al conjunt de la població, col•lectius socialment desfavorits, infància, immigrants, emigrants, refugiats i...

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020
dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Visualitze el recorregut de vols històrics aeris sobre la Comunitat Valenciana.

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020

Visualitze el recorregut de vols històrics aeris sobre la Comunitat Valenciana.

Visualitze el recorregut de vols històrics aeris sobre la Comunitat Valenciana.

dijous, 18 juny 2020
18 juny 2020
18/06/2020
dimecres, 17 juny 2020
17 juny 2020
17/06/2020

Consulte l'impacte de la COVID-19 en els mapes i els gràfics elaborats per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública i l'Institut Cartogràfic València i publicades en el Portal de Dades Obertes de...

dimecres, 17 juny 2020
17 juny 2020
17/06/2020

Consulte l'impacte de la COVID-19 en els mapes i els gràfics elaborats per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública i l'Institut Cartogràfic València i publicades en el Portal de Dades Obertes de...

Consulte l'impacte de la COVID-19 en els mapes i els gràfics elaborats per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública i l'Institut Cartogràfic València i publicades en el Portal de Dades Obertes de...

dimecres, 17 juny 2020
17 juny 2020
17/06/2020