Visualització de contingut web

Visualització de dades COVID-19

El Portal de Dades Obertes de la Generalitat posa a disposició de la ciutadania quatre representacions gràfiques de les principals dades publicades en el portal sobre l'evolució de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

Es presenten dos gràfics amb dades de la sèrie de casos amb proves diagnòstiques d'infecció activa positives, PDIA, per data de diagnòstic de laboratori i de la sèrie de persones mortes en la Comunitat Valenciana per COVID-19, per data de defunció. Les dades d'aquests gràfics s'actualitzen una vegada a la setmana amb dades notificades fins al diumenge anterior. Seleccione la variable que li interessa en el desplegable que apareix davall de cada gràfic: dades totals de la Comunitat Valenciana, per província, per gènere, per departament de salut.

A més es publiquen dues piràmides de població amb la distribució de casos positius i persones mortes per COVID-19 per grups d'edat i sexe de la població. Les dades d'aquestes representacions gràfiques s'actualitzen diàriament.

En la part superior esquerra de tots els gràfics hi ha tres pestanyes: gràfic, dades i informació. En Dades disposa de les dades previsualitzades en una taula, l'URL del portal on es publiquen les dades originals i també el botó per a baixar el fitxer. La pestanya Info descriu les dades mostrades en el gràfic i les eines disponibles per a aprofitar millor els gràfics, com per exemple, l'opció per a descarregar la imatge.

Finalment, s'enllaça amb el mapa de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana elaborat per l'Institut Cartogràfic Valencià, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Totes les dades publicades provenen dels sistemes d'informació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Sèrie casos

Sèrie persones mortes

Pirámide casos

Pirámide personas fallecidas

Visualització de contingut web

Mapa de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana