Visualització de contingut web

Visualització de dades

« Ves enrere

Visualització de dades COVID-19 en la Comunitat Valenciana

Visualització de dades COVID-19 en la Comunitat Valenciana

Visualitzacions de les principals dades publicades en el portal sobre l'evolució de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana:

  • Sèrie de casos positius: evolució de casos en la Comunitat Valenciana
  • Sèrie de personemortes: evolució de defuncions per COVID-19
  • Piràmide de casos positius: distribució de casos positius per grups d'edat i sexe de la població
  • Piràmide de personemortes: distribució de persones mortes per COVID-19, per grups d'edat i sexe de la població