Web Content Display

Estadístiques del portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana

Publiquem les estadístiques sobre l'ús del Portal de Dades Obertes extretes de Google Analytics des de 2016, amb les mètriques web següents: sessions, usuaris/es, nombre de visites a pàgines, pàgines vistes per sessió, durada mitjana de la sessió, percentatge de rebot, usuaris/es nous/es, dia amb més sessions, nombre de visites del dia amb més sessions, les 5 primeres seccions més visitades, les ciutats origen de les visites i els navegadors més utilitzats amb els quals s'accedeix al portal. També publiquem el nombre de sessions per tipus de trànsit i el nombre de sessions per tipus de dispositiu de consulta. Per últim, una sèrie de gràfics per a facilitar la consulta de les dades.

  • Estadístiques mensuals dels anys 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 (format xlsx) (actualitzat a 05.06.2024).
  • Estadístiques anuals: resum dades obertes per anys

     

 

Grau d'obertura

Consulte el grau d'obertura i la facilitat de reutilització dels conjunts de dades publicats en el Portal de Dades Obertes de la Generalitat.

Tim Berners-Lee, inventor del Web, va proposar en 2010 un sistema per a mesurar la qualitat de les dades obertes segons el nivell de reutilització que permeten. Aquest sistema, conegut com l'esquema de 5 estreles de dades obertes, estableix una sèrie de nivells, que van de menor a major facilitat de reutilització de les dades segons la següent escala: 

  • Una estrela: aquest nivell s'aconsegueix amb la mera publicació de les dades, independentment del seu format. Ací ens trobaríem amb dades obertes no estructurades (documents en format PDF, imatges, vídeos, etc.), difícils de manipular i de reutilitzar.
  • Dues estreles: en aquest nivell les dades compten amb un format estructurat, per a això s'ha utilitzat un programari propietari. Seria el cas dels fulls de càlcul d'un conegut proveïdor de programari.
  • Tres estreles: en aquest cas les dades obertes estructurades no utilitzen un programari propietari, sinó un programari lliure, com OpenOffice o CSV.
  • Quatre estreles: aquest nivell suposa l'existència de dades estructurades adequadament amb URI que identifiquen els recursos. Per a això utilitzen l'estàndard RDF, recomanat per World Wide Web Consortium (W3C), que facilita la interoperabilitat.
  • Cinc estreles: és el nivell de major maduresa, on les dades, a més de complir tots els requisits anteriors, estan enllaçats amb altres dades similars publicades per altres organitzacions. Això dota de context i optimitza les cerques, facilitant la reutilització.

Esquema del model de les 5 estreles

https://5stardata.info/es/


 

 

 

Font: Google Analytics
Data de creació: setembre 2020
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: juny 2024
Fonament jurídic: art. 22 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).