Affichage de contenus web

Dades obertes de la UE

Accedisca al portal de dades obertes de la Unió Europea.

Estratègia europea de dades

L'estratègia europea de dades serveix per a materialitzar la visió d'un autèntic mercat únic de dades que permeta que les dades fluïsquen lliurement per la UE i entre sectors, en benefici de les empreses, el personal d'investigació i les administracions públiques. En definitiva, l'estratègia busca convertir la Unió Europea en líder d'una societat impulsada per les dades.

Consulte l'estratègia europea de dades (19.02.2020).

Informació addicional sobre l'estratègia.

Reglament sobre la governança de dades

Proposta de reglament sobre la governança de les dades: preguntes i respostes (25.11.2020).

Notes de premsa sobre la proposta de reglament (25.11.2020(1.12.2020)

Construint una economia de dades europea (en anglés).

 

Consulte també el Portal Europeu de Dades que recopila metadades a partir d'informació del sector públic disponible en portals de dades d'accés públic dels distints països europeus. També ofereix informació sobre el procés de subministrament de dades i els beneficis de reutilitzar-los. Connecta portals pertanyents a Estats membres de la UE, l'Espai Econòmic Europeu (EEE), l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), els països candidats a l'adhesió i aquells inclosos en la política de veïnatge de la UE. Així mateix, en recopilar dades del Portal de Dades Obertes de la Unió Europea, contempla les institucions de la UE i les seues agències i organismes, així com continguts transnacionals de projectes finançats amb fons de la UE.

Consulte el butlletí d'informació sobre les principals novetats adoptades o en procés d'adopció de la Unió Europea així com els procesos participatius oberts a la ciutadania elaborat per Europe Direct Comunitat Valenciana.

 

Font: Comissió Europea i Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les
Data de creació: desembre 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Fonament: acció 6.2.85 del I Pla biennal de transparència 2019-2021